ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Είναι γεγονός ότι σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής τα Αγγλικά κυριαρχούν! Η αναγκαιότητά τους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή ιδίως όταν κάποιος ψάχνει για πληροφορίες στο Internet, όταν οι επαγγελματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν δοσοληψίες με αγγλόφωνες εταιρείες και ιδιώτες ή όταν απλά χρειάζεται να επικοινωνήσει στα Αγγλικά. Επίσης ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο αποτελούν οι άσχημες μαθησιακές εμπειρίες του παρελθόντος με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά γνωστικά κενά τα οποία είναι ανάγκη να καλυφθούν . Είναι σαφές ότι η εκμάθηση αγγλικών δεν αποτελεί προνόμιο και ανάγκη μόνο των μικρών ηλικιών.

Επιδίωξή μας είναι η οργάνωση ευέλικτων προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και να σέβονται τους χρονικούς περιορισμούς του προγράμματος ενός ενήλικα.

Σκοπός μας δεν είναι να διδάσκουμε τα Αγγλικά με στενό ορίζοντα μόνο την απόκτηση ενός πτυχίου.

Βασική φιλοσοφία του φροντιστηρίου μας είναι η κατάκτηση των Αγγλικών μέσα από μια μεθοδική, δημιουργική και ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία που θα εμπνέει τους σπουδαστές να μελετήσουν, να ακούσουν και να επικοινωνήσουν μέσω αυτής.

Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει από 30 μέχρι 60 ώρες ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε σπουδαστής. Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι σπουδαστές είναι τα ακόλουθα:

 

Τμήματα Αγγλικών Αρχικού Επιπέδου  – English for Adults 1

Στη διάρκεια του πρώτου επιπέδου οι σπουδαστές θέτουν τις βάσεις για μια ενδελεχή γνώση της αγγλικής γλώσσας μελετώντας μεθοδικά τα βασικά γραμματικά φαινόμενα (άρθρα, χρόνοι, πληθυντικοί, βαθμοί επιθέτων κ.ά.) καθώς και λεξιλόγιο απαραίτητο για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα βιβλία είναι δομημένα με τρόπο που να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και καλύπτουν θέματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων σπουδαστών.

 

Τμήματα Αγγλικών Μεσαίου επιπέδου – English for Adults 2

Στη διάρκεια του δεύτερου έτους οι σπουδαστές μυούνται σε πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα (όπως πλάγιος λόγος και παθητική φωνή) και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους αποκτώντας μια πρώτη επαφή με τους ιδιωματισμούς (idioms) και τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας (όπως τα phrasal verbs). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τέλος στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής περισσότερο σύνθετου γραπτού λόγου.

Τμήματα Αγγλικών Ανωτέρου επιπέδου – English for Adults 3

Στη διάρκεια του τρίτου επιπέδου η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη στην προετοιμασία των σπουδαστών να επικοινωνούν γραπτά και προφορικά με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταστάσεων.

 

 

Όλα τα πιο πάνω προγράμματα προσφέρονται πρωί ή βράδυ σε ολιγάριθμα τμήματα.

Επίσης προσφέρονται ειδικά τμήματα σε εργαζομένους οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα αγγλικά σε σχέση με τα θέματα εργασίας τους όπως για παράδειγμα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία κλπ.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos