ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προσφέρονται μαθήματα για θέσεις εισδοχής στην Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει η Ειδική Επιτροπή η οποία διορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Έκθεση
 • Κείμενο για κατανόηση
 • Γλώσσα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Γεωμετρία
 • Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης
 • Στοιχεία Αριθμητικής
 • Στοιχεία Στατιστικής
 • Προβλήματα Καταναλωτή
 • Στοιχεία Τριγωνομετρίας

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Composition
 • Reading Comprehension
 • Use of English

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Διοικητική Διάρθρωση του Κράτους / Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Δημόσια Υπηρεσία
 • Διοικητικό Δίκαιο / Ορθή Άσκηση Δημόσιας Εξουσίας
 • Διεθνείς Οργανισμοί / Ευρωπαϊκή Ένωση / ΟΝΕ
 • Κοινωνικοοικονομικά Θέματα
 • Θέματα Επικαιρότητας

 

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συμμετέχει στην εξέταση όλων των μαθημάτων συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 40% της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα και γενική βαθμολογία από το μέσο όρο όλων των μαθημάτων τουλάχιστον 50%.

Προσφέρονται πρωινά και βραδινά μαθήματα.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos