ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ

Τα μαθήματα δακτυλογραφίας προσφέρονται για άτομα που ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στις κυβερνητικές εξετάσεις αλλά και για άτομα τα οποία θέλουν να αποκτήσουν καλές γνώσεις και ταχύτητα δακτυλογραφίας.

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα είναι συνήθως τρεις φορές το χρόνο, Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

Τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Μαρτίου για το κατώτερο και μέσο επίπεδο και τελειώνουν αρχές Μαΐου και για το ανώτερο επίπεδο ξεκινούν από αρχές Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου. Επίσης προσφέρονται ταχύρρυθμα μαθήματα για τις εξετάσεις Νοεμβρίου τα οποία αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας.

Σκοπός των εξετάσεων είναι η εξακρίβωση της ικανότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με τους κανονισμούς Ελληνικής Δακτυλογραφίας στη δακτυλογράφηση κειμένων με την απαραίτητη ταχύτητα.

Στους επιτυχόντες παραχωρείται πιστοποιητικό επιτυχίας το οποίο είναι απαραίτητο από τα σχέδια υπηρεσίας διαφόρων θέσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Δακτυλογραφίας έχουν όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας 16 ετών και άνω.

Στη δακτυλογραφία επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που:

  • Στο Κατώτερο Επίπεδο, στο Α Μέρος δεν υπερβαίνει τα 8 λάθη και στο Β Μέρος συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστο 60 τοις εκατόν.
  • Επιτυχία με διάκριση, θεωρείται όταν ο υποψήφιος στο Α Μέρος δεν υπερβαίνει τα 3 λάθη και στο Β Μέρος επιτύχει βαθμό τουλάχιστο 80 τοις εκατόν.
  • Στο Μέσο και Ανώτερο Επίπεδο για το Β Μέρος μόνο, έχει βαθμολογία τουλάχιστο 60 τοις εκατόν, νοουμένου ότι η ελάχιστη βαθμολογία σε ένα μόνο θέμα είναι τουλάχιστο 40 τοις εκατόν, και στα υπόλοιπα τουλάχιστο 50 τοις εκατόν.
  • Επιτυχία με διάκριση, απαιτεί μέσο όρο 80 τοις εκατόν, με ελάχιστο όριο χωριστής βαθμολογίας 65 τοις εκατόν.

Μαθήματα Αγγλικής Δακτυλογραφίας – LCCI Text Production

Προσφέρονται μαθήματα Αγγλικής Δακτυλογραφίας (LCCITextProduction) για ενήλικες.

Τα μαθήματα αυτά βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες στην μετατροπή και επεξεργασία κειμένου στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία παρουσίασης και σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες.

Τα διπλώματα αυτά ανοίγουν νέους ορίζοντες τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο.  Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διεξάγονται τρεις φορές τον χρόνο από το LCCIκαι οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε δύο επίπεδα, Level2 και Level3. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και στους επιτυχόντες παραχωρείται πιστοποιητικό επιτυχίας.  Τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα ή ατομικά.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos