ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κυβερνητικές Εξετάσεις

Προσφέρονται μαθήματα για θέσεις εισδοχής στην Δημόσια Υπηρεσία για όλες τις κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου.

Οι γραπτές εξετάσεις διοργανώνονται και διεξάγονται σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και οι υποψήφιοι καλούνται να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων που αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος Α: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο μέρος της εξέτασης που είναι επίσης γνωστό και ως εξέταση αριθμητικού ή ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με μαθηματικές έννοιες και να εξάγει λογικά συμπεράσματα για να λύσει προβλήματα που αφορούν ποσότητες, σύνολα, σχέσεις και άλλα.

Μέρος Β: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου.

Σ’ αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων

Μέρος Γ: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (έννοιες, επιχειρήματα, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Η βαθμολογία για την εξέταση ικανοτήτων είναι 100 μονάδες και στο κάθε μέρος δίνεται διαφορετική βαρύτητα, ως ακολούθως: Αριθμητική Ικανότητα (30%) Αφαιρετική Ικανότητα (40%), Λεκτική Ικανότητα (30%). Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.

Η επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης διορισμού στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε από τις θέσεις για τις οποίες έχει διεξαχθεί η Γραπτή Εξέταση.

Προφορική Εξέταση

Για την πλήρωση των θέσεων που θα προκηρυχθούν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos