ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 5

Το IntertutorialCenterως εγκεκριμένο Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) από την Αναδ, διοργανώνει την αξιολόγηση των υποψηφίων στον τομέα της παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης.   Το επαγγελματικό πεδίο που αφορά τον Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης διαλαμβάνει τους τομείς εργασίας που αφορούν στη διάγνωση αναγκών κατάρτισης καθώς και στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης.

Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη τους.

Τα προσόντα που απαιτούνται για τον Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο ή απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής και πείρα 2 χρόνια. Απόφοιτος 10ετούς εκπαίδευσης και πείρα 3 χρόνια

ή

5 χρόνια επαγγελματική πείρα

Επιπρόσθετα για το συγκεκριμένο πεδίο απαιτούνται και 240 ώρες εκπαιδευτικής πείρας σε ενηλίκους.

Η αξιολόγηση διαρκεί 6 ώρες και διενεργείται σε ομάδες των 3 ατόμων.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση της αξιολόγησης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε συνθήκες προσομοίωσης, μελέτη περίπτωσης/ειδική εργασία/υπόδυση ρόλων, προσωπική συνέντευξη και γραπτή εξέταση.

 

 

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos