ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Και με συμμετοχή Ανέργων

Το Intertutorial Centre ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων σε Ηλεκτρονικούς υπολογιστές επιχορηγημένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Θα καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα:

  • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  • ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 35 ετών και άνω τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας τους, για διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών  που τους ανατίθενται.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Τα μαθήματα θα προσφέρονται  2 φορές από τις 18.30 – 20.30.

Ημερομηνία Έναρξης 01/11/2019

ΚΟΣΤΟΣ:

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑνΔ

Αρχικό Κόστος: €900

Επιχορήγηση Ανάδ: €720

Τελικό Κόστος: €180

 

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos