ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εργατική Νομοθεσία: Νομικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή στον εργασιακό χώρο

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω γνώσεις και να πάρουν σωστές και χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των βασικών προνοιών και κανονισμών της εργατικής νομοθεσίας στον επαγγελματικό χώρο.

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Συναρμολογούν τα συμβόλαια εργασίας
  • Συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα προσλήψεων
  • Χρησιμοποιούν σωστά τις συμβάσεις καθορισμένης διάρκειας
  • Κατέχουν τις διαδικασίες για την ετήσια άδεια και άδεια ασθενείας
  • Γνωρίζουν την προστασία της μητρότητας και την γονική άδεια
  • Γνωρίζουν τα μέτρα και τις πρακτικές διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και αποτροπής της παρενόχλησης

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών διαφορών, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊσταμένους Τμημάτων, Λειτουργούς Μισθοδοσίας, Επαγγελματίες Λογιστές, Νομικούς και Συμβούλους επιχειρήσεων.

 

 

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos