ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ε.Ε χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σε διάφορους τομείς δίνοντας  ευκαιρίες στους πολίτες των κρατών μελών της να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναδείξουν τις δεξιότητες τους.

Προσφέρονται Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos