ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝ!

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΟΥ!

Το Intertutorial Centre λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την  «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων» στον τομέα Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνίας / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Το εξεταστικό μας κέντρο καλύπτει όλα τα θέματα και όλα τα επίπεδα.

  • Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Χρηστών
  • Χειρισμός Η/Υ
  • Δίκτυα Η/Υ

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων.

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Προσόντων που θα απονέμεται στους επιτυχόντες θα αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη τους.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι πολλαπλά διότι επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, διευκολύνει την εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και βοηθά στην ανέλιξη των εργαζομένων. Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργοδοτουμένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Γίνεται μια προσπάθεια θεσμοθέτησης της διαδικασίας αυτής και αναμένεται σύντομα να γίνει απαραίτητη η απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης.

Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή. Καταρχήν οι συμμετέχοντες γεμίζουν μια αίτηση ενδιαφέροντος καθώς και ένα έντυπο αυτοαξιολόγησης στο οποίο βαθμολογούν τις ικανότητες τους στις διάφορες διαδικασίες που εμπερικλείονται στο επίπεδο όπου και θα εξεταστούν. Ακολούθως οι αιτήσεις στέλνονται στην ΑνΑΔ όπου εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Εάν εγκριθούν παίρνουν σειρά για εξέταση.

Η εξέταση γίνεται στις εγκαταστάσεις του Intertutorial Centre σε ομάδες των τριών ατόμων και από εξεταστές οι οποίοι έχουν εγκριθεί και εκπαιδευτεί από την Αρχή  Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Οι συναντήσεις της πιστοποίησης μπορεί να είναι 2 ή 3 ανάλογα με επίπεδο που εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Η εξέταση είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι θεωρητική, πρακτική και γραπτή. Πριν από την εξέταση οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται εγκαίρως για τις μέρες και τις ώρες και επίσης τους δίνεται υλικό έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα. Για την προετοιμασία παρέχεται δωρεάν καθοδήγηση.

 Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες  ή τις επιχειρήσεις στην διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos