ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσφέρονται μαθήματα για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Έκθεση
 • Κείμενο για κατανόηση
 • Γλώσσα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Γεωμετρία
 • Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης
 • Στοιχεία Αριθμητικής
 • Στοιχεία Στατιστικής
 • Προβλήματα Καταναλωτή
 • Στοιχεία Τριγωνομετρίας

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Composition
 • Reading Comprehension
 • Use of English

Επίσης προσφέρονται μαθήματα για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Έκθεση
 • Κείμενο για κατανόηση
 • Γλώσσα

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Composition
 • Reading Comprehension
 • Use of English

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Διοικητική Διάρθρωση του Κράτους / Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Δημόσια Υπηρεσία
 • Διοικητικό Δίκαιο / Ορθή Άσκηση Δημόσιας Εξουσίας
 • Διεθνείς Οργανισμοί / Ευρωπαϊκή Ένωση / ΟΝΕ
 • Κοινωνικοοικονομικά Θέματα
 • Θέματα Επικαιρότητας

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συμμετέχει στην εξέταση όλων των μαθημάτων συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 40% της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα και γενική βαθμολογία από το μέσο όρο όλων των μαθημάτων τουλάχιστον 50%.

Προσφέρονται πρωινά και βραδινά μαθήματα.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos