ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τα λογιστικά επαγγέλματα είναι τα πλέον περιζήτητα με ευκαιρίες εργοδότησης στους κατόχους επαγγελματικών διπλωμάτων.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos