ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Intertutorial Centre ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων για τις κυβερνητικές εξετάσεις δακτυλογραφίας που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ

  • ΜΕΣΟ
  • ΑΝΩΤΕΡΟ
  • ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Τα μαθήματα τα οποία είναι διάρκειας  30 ωρών αρχίζουν στις 3 Φεβρουαρίου.  Θα γίνονται 2 φορές την βδομάδα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18:00 μέχρι τις 19:30.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  03/02/2020

 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:    22/04/2020

 ΚΟΣΤΟΣ: €240

 

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos