Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

ΕΧΩ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιγραφή

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Εξέταση και Πιστοποίηση

Η εξέταση διενεργείται σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και συνθήκες προσομοίωσης, στη βάση Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων. Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος που απονέμεται στους επιτυχόντες αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν για εξέταση και απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ανεξάρτητα του πώς απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.

Τομείς της Οικονομίας και Επαγγέλματα που Καλύπτονται

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη στην εργασία τους.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Μέσα από την εξέταση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στο Σύστημα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και έτσι διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργοδοτουμένων. Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργοδοτουμένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης.

 Διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες που διαμένουν νόμιμα ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΑνΑΔ, στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας ή στο Intertutorial που είναι Εξεταστικό Κέντρο, για πληροφορίες και συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

 

 

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos