ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΟΥ!

Το Intertutorial Centre σε συνεργασία με  ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την  «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων» στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία. Το εξεταστικό μας κέντρο καλύπτει τα πεδία:  Υποδοχή, Παράθεση Φαγητών και Ποτών, Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων, Αρτοποιία, Ζαχαροπλαστική, Παρασκευή και Παράθεση Ποτών και Οροφοκομία.

 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων.

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Προσόντων που θα απονέμεται στους επιτυχόντες θα αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εφόδιο για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη τους.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι πολλαπλά διότι επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και βοηθά στην ανέλιξη των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργοδοτουμένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια θεσμοθέτησης της διαδικασίας αυτής και αναμένεται σύντομα να γίνει απαραίτητη η απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης.

Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή. Καταρχήν οι συμμετέχοντες γεμίζουν μια αίτηση πάνω στην οποία πέραν από τα προσωπικά τους στοιχεία πρέπει να αναφερθεί το Πεδίο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν αλλά και το επίπεδο. Τα επίπεδα καθορίζονται με τον εξής τρόπο:

Επίπεδο 1

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο

ή

Απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και 6 μήνες

επαγγελματική πείρα

ή

1 χρόνο επαγγελματική πείρα

Επίπεδο 2

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 1

χρόνο επαγγελματική πείρα

ή

Απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και  18 μήνες

επαγγελματική πείρα

ή

2 χρόνια επαγγελματική πείρα

Επίπεδο 3

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 2

Χρόνια επαγγελματική πείρα

ή

Απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και  30 μήνες

επαγγελματική πείρα

ή

3 χρόνια επαγγελματική πείρα

 

Επίσης ο υποψήφιος συμμετέχοντας συμπληρώνει το έντυπο αυτοαξιολόγησης στο οποίο βαθμολογεί τις ικανότητες του στις διάφορες διαδικασίες που εμπερικλείονται στο πεδίο όπου και θα εξεταστεί. Ακολούθως οι αιτήσεις στέλνονται στην ΑνΑΔ όπου εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Εάν εγκριθούν παίρνουν σειρά για εξέταση.

Η εξέταση γίνεται στους χώρους των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, σε ομάδες των τριών ατόμων και από εξεταστές οι οποίοι έχουν εγκριθεί και εκπαιδευτεί από την Αρχή  Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τον εσωτερικό εξεταστή των ξενοδοχείων, τον εξωτερικό εξεταστή της ΑνΑΔ και στην τελευταία συνάντηση παρίσταται και ο επαληθευτής.

  • ΥΠΟΔΟΧΗ (2,3)
  • ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (1,2,3)
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (1,2,3)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ (2)
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (1,2,3)
  • ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ (2)
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (2,3)

Στην παρένθεση φαίνονται τα επίπεδα του κάθε πεδίου. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει να εξεταστεί σε ένα επίπεδο μόνο.

Οι συναντήσεις της πιστοποίησης /εξέτασης μπορεί να είναι 2, 3 ή 4 για 3 ώρες κάθε φορά ανάλογα με το πεδίο και το επίπεδο που εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Η εξέταση είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι θεωρητική, πρακτική και γραπτή. Πριν από την εξέταση οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται εγκαίρως για τις μέρες και τις ώρες και επίσης τους δίνεται υλικό έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα.

 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες  ή τις επιχειρήσεις στην διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης.

 

For more information just fill the form below

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos