ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

  • ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • ΡΩΣΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
  • SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 4
  • ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
  • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Το Intertutorial Centre προσφέρει προγράμματα κατάρτισης  επιχορηγημένα  από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα προγράμματα  θα παρέχουν την κατάλληλη κατάρτιση έτσι ώστε οι υπάλληλοι που θα τα παρακολουθήσουν να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στα καθήκοντα τους.

Τα προγράμματα προσφέρονται πολυεπιχειρησιακά με την συμμετοχή ατόμων από διάφορες επιχειρήσεις αλλά και ενδοεπιχειρησιακά για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Και στις 2 περιπτώσεις τα προγράμματα επιχορηγούνται.

Στην περίπτωση των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων αυτά προσφέρονται τις ημέρες και ώρες που βολεύει την κάθε επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 26948513

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos