Ρωσική γλώσσα

 

Η Ρωσική γλώσσα είναι η πιο διαδεδομένη σλαβική γλώσσα και είναι η τέταρτη πιο ομιλούμενη στον κόσμο σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των ομιλητών.  Είναι η κύρια γλώσσα της διεθνούς επικοινωνίας στην κεντρική Ευρασία, Ανατολική Ευρώπη και είναι μία από τις γλώσσες εργασίας του ΟΗΕ.

Με την αύξηση των Ρώσων τουριστών στο νησί μας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αναγκαιότητα η εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας. Αυτό γίνεται ακόμα πιο αισθητό όταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δοσοληψίες με ρωσόφωνες εταιρίες ή όταν κάποιος εργάζεται στον ξενοδοχειακό ή επισιτιστικό κλάδο και η εργασία του απαιτεί επικοινωνία στα Ρωσικά. Στόχος μας είναι η οργάνωση ευέλικτων προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και να σέβονται τους χρονικούς περιορισμούς του προγράμματος ενός ενήλικα.

Βασική επιδίωξη μας είναι η κατάκτηση των Ρωσικών μέσα από ευχάριστα προγράμματα μέσω μιας μεθοδικής και δημιουργικής διαδικασίας που θα εμπνέει τους σπουδαστές να μελετήσουν και κατ’ επέκταση να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για σωστή επικοινωνία στη ρωσική γλώσσα.

Οι καθηγητές μας με την πολυετή πείρα τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να συμβάλουν στην άριστη κατάρτιση των σπουδαστών και να διαμορφώσουν τις θεματικές ενότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε ομάδας σπουδαστών.

Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλει από 30 ως 60 ώρες ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε σπουδαστής.

Προσφέρονται ατομικά αλλά και ομαδικά μαθήματα.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos