ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσει:

Νομικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή στον χώρο εργασίας

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων καλύπτει :

  1. Τον τρόπο λειτουργίας του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις τελευταίες αλλαγές στην Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  2. Τις βασικές αρχές του Γενικού Σχεδίου Υγείας ( ΓεΣΥ)
  3. Τη σύμβαση / συμβόλαιο Εργασίας και τα στοιχεία αυτής, τη δοκιμαστική περίοδο και τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις
  4. Τις  υποχρεώσεις του Εργοδότη / Οργανισμού απέναντι στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και τους Part timers
  5. Τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την ετήσια άδεια, την άδεια και το επίδομα ασθενείας, την προστασία της μητρότητας / πατρότητας κ.α
  6. Την επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε)  2016/679.
  7. Τους μισθούς και τα επιδόματα των Εργοδοτουμένων σε σχέση με τις εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και τις αποκοπές από μισθούς.
  8. Τον νόμιμο και δικαιολογημένο τερματισμό της απασχόλησης από τον Εργοδότη και τις οφειλόμενες πληρωμές κατά την αποχώρηση.

Μεθοδολογία:

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Απευθύνεται σε :

Δ/ντές & Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Λειτουργούς Μισθοδοσίας ( Payroll ), Επαγγελματίες Λογιστές και Νομικούς.

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 9:00 – 17:00

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ

 

 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ

Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €86.00!!

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos