ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομικό πλαίσιο και αποτελεσματική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων καλύπτει τα ακόλουθα:

  1. Ποιες οι βασικές διαφορές της εργοδότησης- μισθωτής απασχόλησης από την Αγορά Υπηρεσιών – (Υπεργολαβία από εξωτερικούς συνεργάτες)
  2. Τι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο εργασίας και πότε δύναται να τροποποιείται.
  3. Ποιες οι υποχρεώσεις του Εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και τους μερικώς απασχολούμενους (Part timers).
  4. Ποιες οι πρόνοιες της νομοθεσίας για την ετήσια άδεια και την άδεια και το επίδομα ασθενείας, τις ασφαλιστικές πιστώσεις και μονάδες και την κοινωνική σύνταξη .
  5. Τι αλλαγές υπάρχουν στην άδεια και το επίδομα μητρότητας και τη γονική άδεια
  6. Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση / μετάθεση Εργοδοτουμένου σε άλλο τόπο/τμήμα.
  7. Ποιες πρακτικές/συμπεριφορές πιθανόν να στοιχειοθετούν το αδίκημα της διάκρισης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.
  1. Πότε δικαιολογείται ο τερματισμός της απασχόλησης ενός εργαζομένου και ποιες οι πληρωμές του εργαζομένου κατά την αποχώρηση.
  2. Ποια εισοδήματα / απολαβές επιδέχονται κοινωνικές ασφαλίσεις και φόρο εισοδήματος.

Μεθοδολογία:

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Απευθύνεται σε :

Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Λειτουργούς

Μισθοδοσίας ( Payroll ), Επαγγελματίες Λογιστές/ Ελεγκτές και Νομικούς

Class Venue

INTERTUTORIAL CENTRE

Join the course

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message


Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Leoforos Mesoyis 11
8280 Paphos