ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πιο σωστή και επαγγελματική διαχείριση ανθρώπων σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε όρους ικανοποίησης και αποδοτικότητας των ατόμων και παραγωγικότητας του Οργανισμού

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  1. Να εφαρμόζουν πρακτικές ενίσχυσης της παρακίνησης του προσωπικού για βελτίωση του ηθικού και της ικανοποίησης
  2. Να αναπτύξουν περεταίρω τις σχέσεις τους με τα μέλη της ομάδας τους και το επίπεδο συνεργασίας στο τμήμα / τομέα τους.
  3. Να χειρίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά συγκρούσεις / διαμάχες μελών ομάδας.
  4. Να αξιολογούν αποτελεσματικότερα την απόδοση των ατόμων τους και να   παρέχουν αποτελεσματική ανατροφοδότηση.
  5. Να γνωρίζουν το πώς θα καθορίζουν επαγγελματικούς στόχους για τους εαυτούς τους και το προσωπικό της ομάδας τους
  6. Να αναθέτουν αποτελεσματικά ευθύνες και αρμοδιότητες σε μέλη του τμήματος /ομάδας
  7. Να διαχειρίζονται σωστά τις αντιδράσεις του προσωπικού σε περιπτώσεις επιχειρησιακών αλλαγών.

Απευθύνεται σε:

Διευθυντές και Προϊστάμενους τμημάτων / τομέων, Supervisors, Επικεφαλείς ομάδων και άλλους επαγγελματίες σε θέσεις με ουσιαστικά καθήκοντα και ευθύνες στη διαχείριση θεμάτων προσωπικού.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

INTERTUTORIAL CENTRE

Join the course

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message


Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Leoforos Mesoyis 11
8280 Paphos