ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ LCCI

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ LCCI
Προσφέρονται εντατικά μαθήματα για τις εξετάσεις δακτυλογραφίας του LCCI για όλα τα επίπεδα.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις δακτυλογραφίας για το επίπεδο 2 και 3.

Class Venue

INTERTUTORIAL CENTRE

Join the course

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message


Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Leoforos Mesoyis 11
8280 Paphos