ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Intertutorial Center προσφέρει σεμινάρια μικρής διάρκειας, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις για τη δουλειά τους σε επαγγελματικά θέματα ή μη εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να εργοδοτηθούν πιο εύκολα. Με την ολοκλήρωση κάποιου προγράμματος οι συμμετέχοντες παίρνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τα προγράμματα επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς και από το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos